Natuurlijk bent u heel benieuwd wat dat nu allemaal kost !

Wij werken met vaste jaarprijzen. Een indicatie hiervan is:

 ZZP’er (kleine administratie)  EUR     850-1.200
 ZZP’er (grote administratie)  EUR     1.200-1.800
 Eenmanszaak met personeel  EUR     1.500-2.000
 Holding B.V.  EUR     vanaf 1.500
 Werkmaatschappij B.V.  EUR     vanaf 2.000
 Loonstrook per stuk  EUR     12,50
 Kleine ZZP-er met loondienstverband  EUR     350-500

Deze prijzen zijn exclusief btw en betreffen het controleren van de boekhouding, samenstellen van de jaarrekening, aangifte(n) inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting en deponeren van de publicatiestukken. Genoemde prijzen zijn afhankelijk van de grootte van de administratie en de werkzaamheden die u zelf wilt doen zoals bijvoorbeeld de aangifte OB en het inboeken van de administratie. Dit alles in overleg. Flexiboek is nooit aansprakelijk voor het niet aanvragen van toeslagen, kindgebonden budget o.i.d. Deze diensten vallen niet onder het basispakket tenzij hier uitdrukkelijk opdracht voor wordt gegeven door klant en worden ook apart doorberekend.

Bent u nieuwsgierig geworden wat uw boekhouding gaat kosten als u uw boekhouding door Flexiboek laat doen; stuur een berichtje via de mail naar info@flexiboek.nl.

Flexiboek respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijk wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing.